Avdrag för kostnader för resor till och från arbetet

Har du långt till jobbet (mer än 5 km) och kan göra en tidsbesparing på minst 2 timmar per dag jämfört med kollektivtrafik eller att kollektiv trafik saknas så har du rätt att dra av kostnaderna för bilresorna. Men du bör ha en körjournal för att kunna styrka att du verkligen använt bilen. En man boende i Nynäsnamn förlorade nyligen mot Skatteverket då han inte kunde styrka sina resor. Skatteverket emotsatte sig avdraget då mannen inte kunnat uppvisa någon körjournal eller kvitton på drivmedel för att styrka att han haft de kostnader han påstås sig haft.

Mannen påstod vidare att det inte finns något krav på körjournal men kunde samtidigt inte styrka sina kostnader med drivmedels kvitton eller på annat sätt.

Mannen överklagade till förvaltningsrätten som i en dom från 14:e januari avslog mannens överklagan.

Automile ger företag från bara 9 kr i månaden per fordon en säkerhet att slippa tänka på att föra en körjournal med penna och papper och dessutom råka ut för överraskningar som för mannen ovan. Genom en enkel enkel enhet som användaren själv installerar under 15 sekunder sparas automatiskt alla resor i vår molntjänst utan trassel. Med enkla och tydliga mobil appar kan du som förare sedan lägga till anteckningar och byta resekategori (privat, tjänst).

I en studie bland Automile’s kunder har det visat sig att en förare kan spara upp till 4 timmar per månad genom att slippa penna och papper.

Hade mannen ovan använt Automile hade han kunnat styrka sina resor och sparat tusentals kronor på avdrag.

Förvaltningsrätten dom 2016-01-14 , mål 22633-15 22635-15

Vad som anförts om skyldigheten att behålla kvitton och dylikt kan sägas följande. Även du som privatperson har en skyldighet att behålla kvitton eller andra underlag som styrker rätten till avdrag. Detta framgår av 19 kap. 2 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Comments