Dålig körjournal gör att företagare i Göteborg tvingas betala mer än 40 000 kr

En man i 30 års åldern i Göteborg med en Jeep Wrangler påstår att han haft en elektronisk körjournal men att han inte lyckats för över informationen till sin dator. Eftersom mannen inte kunnat påvisa att bilen inte använts privat har Skatteverket påfört mannen 50 000 kr för den granskade perioden.

Mannen överklagade till förvaltningsrätten som avslår överklagandet.

Automile ger företag från bara 9 kr i månaden per fordon en säkerhet att slippa tänka på att föra en körjournal med penna och papper och dessutom råka ut för överraskningar som för mannen ovan. Genom en enkel enkel enhet som användaren själv installerar under 15 sekunder sparas automatiskt alla resor i vår molntjänst utan trassel. Med enkla och tydliga mobil appar kan du som förare sedan lägga till anteckningar och byta resekategori (privat, tjänst).

I en studie bland Automile’s kunder har det visat sig att en förare kan spara upp till 4 timmar per månad genom att slippa penna och papper.

Att slippa överraskningar som för mannen i Göteborg är både enkelt och du sparar både tid och pengar på att använda Automile.

Förvaltningsrätten, mål 6645-14 (6651-14), 2015-11-24

Mannen har sagt att han har haft en elektronisk körjournal i sin GPS, men att han inte har lyckats föra över informationen till sin dator. Eftersom bilen enbart har använts i verksamheten har han inte upprättat en ny körjournal. Mannen har inte närmare kunnat visa hur bolagets bil har använts under granskad period. Det är därför sannolikt att bilen har använts av honom för privat bruk och det finns skäl att beskatta honom för värde av bilförmån och drivmedelsförmån. Bilförmånsvärdet har beräknats till 40 000 kr. I avsaknad av uppgifter på hur stor del av drivmedelskostnaderna som är privata uppskattas den privata delen till 10 000 kr.

Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 2001 ref. 22 uttalat att förekomsten av rätten att disponera arbetsgivarens bil privat medför att en presumtion bör gälla som innebär att bilen ska anses ha använts för privatkörning i mer än ringa omfattning, om inte den skattskyldige kan göra sannolikt att den använts endast i ringa omfattning eller inte alls. Ett bevismedel som ligger nära till hands är en noggrant förd körjournal.

 

Comments