Ferrari utan körjournal kostade företag hundratusentals kronor

En 36 årig företagsledare får skattesmäll på flera hundratusentals kronor för bristfällig körjournal till företagets Ferrari.

Företagsledaren överklagande till förvaltningsrätten som avslog överklagandet.

Automile ger företag från bara 9 kr i månaden per fordon en säkerhet att slippa tänka på att föra en körjournal med penna och papper och dessutom råka ut för överraskningar som för mannen ovan. Genom en enkel enkel enhet som användaren själv installerar under 15 sekunder sparas automatiskt alla resor i vår molntjänst utan trassel. Med enkla och tydliga mobil appar kan du som förare sedan lägga till anteckningar och byta resekategori (privat, tjänst).

I en studie bland Automile’s kunder har det visat sig att en förare kan spara upp till 4 timmar per månad genom att slippa penna och papper.

Att slippa överraskningar som för företaget i Örebro trakten är både enkelt och du sparar både tid och pengar på att använda Automile.

Förvaltningsrätten, mål 10324-14, dom 2015-05-11

Enligt förvaltningsrättens bedömning kan de i efterhand upprättade journaler inte anses uppfylla de tillförlitlighetskrav som ställs på körjournaler. Det kan vidare konstateras att det i körjournalen uppgivna ändamålet eller syftet med resan innehåller brister. Underlaget ger inte tillräckligt stöd för slutsatsen att det inte funnits utrymme för privat nyttjande av bilen. Bevisvärdet av de inlämnade körjournalerna får därför anses som lågt. Det är mot denna bakgrund inte möjligt att utesluta eventuell privat körning i mer än ringa omfattning.

Comments