Företagare saknade körjournal i 78 dagar och åker på skattesmäll

En man i 30-års åldern boende i Boden har köpt en Skoda Octavio och en Volkswagen Touraeg till sin enskilda firma och hävdat till Skatteverket att dessa uteslutande använts som arbetsredskap. Skatteverket har inte funnit någon körjournal för att bevisa påstående och har därför beslutat att påföra mannen 20 591 kr med tillägg för skattetillägg för att inte ha kunnat påvisa att bilen inte använts privat.

Mannen överklagande till förvaltningsrätten som i en dom nyligen (2015-12-22) avslog mannens överklagande.

Automile ger företag från bara 9 kr i månaden per fordon en säkerhet att slippa tänka på att föra en körjournal med penna och papper och dessutom råka ut för överraskningar som för mannen ovan. Genom en enkel enkel enhet som användaren själv installerar under 15 sekunder sparas automatiskt alla resor i vår molntjänst utan trassel. Med enkla och tydliga mobil appar kan du som förare sedan lägga till anteckningar och byta resekategori (privat, tjänst).

I en studie bland Automile’s kunder har det visat sig att en förare kan spara upp till 4 timmar per månad genom att slippa penna och papper.

Att slippa överraskningar som för företagsledaren i Stockholm’s trakten är både enkelt och du sparar både tid och pengar på att använda Automile.

Förvaltningsrätten Mål 1464-14, 474-15, Dom meddelad 2015-12-22

Du har under beskattningsåret köpt två bilar som du fört in i din näringsverksamhet Dels har en Skodia Octavia köpts för 19 000 kr, moms framgår inte på fakturan. Du har gjort avdrag får denna bil i näringsverksamheten. Du har även köpt en VW Touareg TDI får 48 000 kr exklusive moms ett turbo kit får 35 200 exklusive moms. Enligt bilregistret är du ägare till denna bil från och med 2012-10-15. Du uppger att personbilarna uteslutande används som arbetsredskap och att de är belamrade med verktyg och andra för jobbet nödvändig utrustning. Du säger även att bilarna är så smutsiga inne i kupeema så det är inte möjligt att använda någon av dom som privatbil. Du har även haft tillgång till minst två andra bilar för din privata körning. Någon körjournal har inte förts.

Användingen av bilen ska gå att följa med en körjournaL Du har inte lämnat någon körjournal för bilen och du uppger att någon körjournal inte forts. skatteverket påför bilförmån för 78 dagar, dvs den tid du ägt bilen (VW Touareg TDI) under 2012. Bilf6rmånsvärdet för helt år räknat uppgår till 69 700 kr. Drivmedelsformånen uppgår till 26 658 kr for helt år beräknat. För drivmedelsformånen har snittpriset for diesel under 2012 använts beräknat på en privat körning om l 500 mil. Snittpriset for diesel under 2012 var 14,81 kr/ liter. Förmånen ska värderas till marknadsvärdet uppräknat med 1,2 (1500 mil x 14,81 mil x 1,2 = 26 658 kr). Du har blivit på förd bil och drivmedelsformån med 20 591 kr enligt följande (69 700 kr+ 26 658 kr x 78/365).

Comments