Företagsledare utan körkort och med körförbud på bilen åker på skattesmäll

En företagtagsledare i Örebro trakten för ett fastighetsservice bolag har åkt på en skattesmäll på över hundra tusen kronor trots att personen saknar körkort och att fordonet haft körförbud. Bilen, en Chrysler, har saknat en körjournal och Skatteverket finner att det inte funnits något hinder för exempelvis företagsledarens närstående att utnyttja bilen. Bilen har dessutom haft körförbud under delar av perioden. Det räcker inte att sakna körkort eller att bilen haft körförbud för att bevisa att bilen inte använts privat.

Automile ger företag från bara 9 kr i månaden per fordon en säkerhet att slippa tänka på att föra en körjournal med penna och papper och dessutom råka ut för överraskningar som för mannen ovan. Genom en enkel enkel enhet som användaren själv installerar under 15 sekunder sparas automatiskt alla resor i vår molntjänst utan trassel. Med enkla och tydliga mobil appar kan du som förare sedan lägga till anteckningar och byta resekategori (privat, tjänst).

I en studie bland Automile’s kunder har det visat sig att en förare kan spara upp till 4 timmar per månad genom att slippa penna och papper.

Att slippa överraskningar som för företaget i Örebro trakten är både enkelt och du sparar både tid och pengar på att använda Automile.

Förvaltningsrätten, mål 2873–2875-14 (3353–3356-14)

Såväl bolaget som bolagets anställde har uppgivit att det är mannen som använt bolagets leasingbil, en Chrysler, och att den inte använts privat. Under stora delar av den period som Skatteverket har granskat har mannen inte haft någon privat bil som har varit godkänd att framföras i trafiken. Bolaget har upplåtit dispositionsrätten till bilen. Det finns dessutom inget som hindrar att mannen nyttjat bilen via någon annan, t.ex. en närstående. Avsaknad av körkort är inte tillräckligt för att anse att han inte överhuvudtaget har haft möjlighet att disponera bilen. Bolaget har inte gjort sannolikt att Chryslern inte använts för privat bruk, bilförmån ska därför påföras.

Comments