Handskriven körjournal räckte inte och Marieholms företag tvingas betala mer än 100 000 kr

Ett Marieholms företag inom entreprenads branchen tvingats betala mer än 100 000 kr efter Skatteverket funnit brister i handskriva körjournaler. De handskrivna körjournalerna har upprättats med ledning av anteckningar i arbetsböcker och visar enbart ”klumpade” resor, dvs. att endast total körsträcka för hela dagen har angetts. Av vissa av dessa resor kan det utläsas att körningar måste ha ägt rum mer än till de i sammanställningen angivna orterna. I sammanställningarna anges exempelvis att man kört en sträcka om 48 mil, mellan Marieholm och Trelleborg vilket inte motsvarar det verkliga avståndet. Uppgifter om adress och mätarställningar saknas regelmässigt. Körsträckorna till samma mål varierar från en gång till en annan. Av utredningen framgår att tankning av bilarna har skett när bilarna inte har körts enligt
sammanställningarna.

Bolaget överklagade Skatteverkets beslut och förvaltningsrätten avslår överklagandet i domstol 2015-11-23.

Automile ger företag från bara 9 kr i månaden per fordon en säkerhet att slippa tänka på att föra en körjournal med penna och papper och dessutom råka ut för överraskningar som för företaget ovan. Genom en enkel enkel enhet som användaren själv installerar under 15 sekunder sparas automatiskt alla resor i vår molntjänst utan trassel. Med enkla och tydliga mobil appar kan du som förare sedan lägga till anteckningar och byta resekategori (privat, tjänst).

I en studie bland Automile’s kunder har det visat sig att en förare kan spara upp till 4 timmar per månad genom att slippa penna och papper.

Att slippa överraskningar som för företaget i Marieholm är både enkelt och du sparar både tid och pengar på att använda Automile.

Förvaltningsrätten, mål 6580-15, 2015-11-23

Körjournalen saknar dock bl.a. uppgifter om vilken adress resorna avslutades eller påbörjades och mätarinställningar vid resornas början respektive slut. Av körjournalen framgår inte heller att det finns anteckningar om privata resor trots att bolaget själva har bekräftat att sådana har vidtagits i ringa omfattning. Förvaltningsrätten anser mot denna bakgrund att körjournalen är behäftade med sådana brister att den inte kan bryta presumtionen på så sätt som krävs för att bilförmån inte ska anses föreligga avseende de i målet aktuella bilarna och för den aktuella perioden. Grund för att påföra bolaget arbetsgivaravgifter avseende bilförmån i enlighet med Skatteverkets beslut föreligger därmed.

Comments