Ledade aktör ger 80 000 företag möjlighet att prova på Automile

Ahlsell det ledande tekniska handelsbolaget i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner börjar samarbeta med Automile. Med en omsättning på 22 miljarder kronor och över 80 000 företagskunder bara i Sverige har Ahsell en unik särställning mot att nå hantverkare, tillverkare, installatörer och andra kategorier av företag.

Många av Ahsell’s kunder har en fordonsflotta av märken från bland annat VolkswagenPeugeotFord och Mercedes som används som service- och tjänstebilar. Vanliga modeller är Volkswagen TransporterVolkswagen Caddy och Mercedes Sprinter. Modeller som återfinns hos tusentals av Automile’s företagskunder.

För att undvika eventuella kostsamma skatterevisioner behöver företag ha kompletta körjournaler för att styrka och påvisa att fordonen inte används för privat bruk eller för att separera privat- och tjänsteutnyttjande. Automile ersätter en traditionell körjournal som tidigare skedde med papper och penna och kunde ta mer än 4 timmar per månad av en arbetstagare att fylla i. Lönekontoret kunde även behöva mer än 8 timmar per månad att hantera frågor relaterade till förmåner, körjournaler etc.

Automile som installeras på några få sekunder i fordonets diagnos uttag utan behov av verktyg och sladdar ger företaget en molntjänst där resorna laddas upp automatiskt via ett inbyggt SIM-kort. En särskild funktion är framtagen för att säkerställa integriteten för tjänstebilsförare där detaljer om privata resor inte lagras. Tiden som tidigare lades ner på att göra detta manuellt försvinner helt eller ersätts för tjänstebilsförare till någon minut per dag.

Automile uppfyller Datainspektions råd om elektroniska körjournaler och har erfarenhet av fackliga diskussioner för att skydda och värna om den personliga integriteten. Samtidigt säkerställer Automile att både arbetstagaren och arbetsgivaren slipper överraskningar med kostsamma skatterevisioner. Automile uppfyller även alla Skatteverkets krav på vad en körjournal bör innehåll.

Automile som under föregående år (2015) växt med 30% månad över månad ser samarbetet med Ahsell som en ytterligare möjlighet att stärka sin ställning på de marknader Ahlsell finns etablerade på under 2016.

Comments