Trots förbud mot privat utnyttjande av bilar åker Karlskoga företag på skattesmäll

Ett företag i Karlskoga har åkt på en skattesmäll för uteblivna körjournaler för tre lätta transportfordon. Trots att företaget haft uttryckliga skriftliga förbud mot privat utnyttjande samt att fordonen förvarats på företaget med inlåsta nycklar tvingas företaget betala över hundratusen kronor för uteblivna körjournaler.

Förvaltningsrätten, mål 1584-15, dom 2015-10-28

Enligt vägtrafikregistret har bolaget leasat tre lätta lastbilar under 2014.  Företagsledare har möjlighet att disponera bolagets bilar trots att det finns ett avtal som anger att bilarna inte får användas privat. Eftersom det föreligger en dispositionsrätt utgör det en presumtion för att bilarna också används privat och att företagsledarna har privata bilar bryter inte presumtionen. Bolaget har inte kunnat göra sannolikt att privat körning inte alls eller endast i ringa omfattning förekommit då det inte förts någon körjournal eller på annat sätt visats att bilarna endast använts i tjänsten. 

Comments